LEIARSAMLING 2013

 

Møre og Romsdal Sau og Geit og Sogn og Fjordane Sau og Geit inviterer til felles leiarsamling på Sæbø 25.10.13 – 27.10.13.  Andre interesserte er og velkomne til å delta på samlinga.

Fredag 25.10.13

15:00   Innsjekk

16:00   Informasjon frå Nortura, Nordfjordkjøtt og Ole Ringdal

18:00   Forsikring. Tom Idar Kvam vil informere om sine erfaringar når ”uhellet” er ute.  Kor tid vil forsikringsselskapet gje melding om at ein ikkje treng forsikring, fordi ein ikkje vil få noko att om uhellet er ute?

Gjensidige deltek og.

20:00   Middag

 

Laurdag 26.10.13

09:00   Avreise til Tine sitt anlegg i Ørsta for å sjå på Snøfrisk anlegget

11:00   Vi køyrer til Bjørke og besøkjer Tussa sin kraftstasjon i fjellet.

13:30   Vi besøkjer middelaldergarden Bakketunet for lunsj og omvisning  www.bakketunet.com

Vi køyrer frå Bjørke, gjennom Kvivstunellen, fram Hornindal, gjennom Norangsdalen og ferja tilbake til Sæbø

17:00   Eit lite mellommåltid

17:30   Gjensidige.  Framhald frå fredag.  Høve til spørsmål/diskusjon

19:30   Framvising av bilete frå Hjørundfjorden

20:15   Middag

 

Søndag 27.10.13

09:00   Geit i Vekst

09:30   Innspel til jordbruksforhandlingane 2014. Stikkord sau:  Påsettlam-produksjonstilskot, nedgang i sauetalet – utmarksbeite, investeringstøtte til sauebruk, premiering av kvalitet. Stikkord geit: Tilskot til alle som er drektige, stimulering av geita som eit viktig utmarkbeitedyr, omlegging av slaktetilskot frå pr. kje til pr. kg. 

11:15   Lokallaga sin time.  Eit lag frå kvart fylke presenterar seg.  Deretter går fylka kvar til sitt

13:00   Lunsj og heimreise

 

Pris pr. person i dobbeltrom kr 2 940,-         Tillegg for enkeltrom kr 600,-

 

Påmelding innan 15.10.13 til epost: oddbjarne.bjordal@tussa.com

Mobil/SMS: 95928731