Prosjekt "Økt sau og storfekjøtt i Møre og Romsdal arrangerer markvandring i Ørsta 28. mai.
Mer om dagen kan du lese her.