Gode lokallagsleder!
Takk for innsatsen i lokallaget i året som har gått! Arbeidet i lokallaget er viktig, og jeg vet at det har vært gjort mye bra arbeid i 2017. Nå håper jeg at du fortsatt stiller deg til disposisjon for laget.
Saueåret 2018 er godt i gang for de fleste av oss. Småfebønder er som kjent ukuelige optimister og vi har satt på søyene i år også. Optimisme, og troen på at 2018 skal bli et litt bedre år enn fjoråret er det som driver oss fremover. Dårlig tilgang på lam/sau i butikkene, lave priser på sauekjøtt og rovdyr på beite – vi gir ikke opp, men går på et nytt saueår med troen på fremtiden i behold.  
 
Noen lyspunkter var det i 2017:  Kvalitetstilskuddet på lammeslakt ble igjen utbetalt med vel 500 kroner. Vi dekker det innenlandske behovet for lammekjøtt, uten import. Inntjeningen pr. årsverk på melkegeit er blant de mest lønnsomme landbruksproduksjonene i Norge. Ynglingsområdet for gaupe er ikke utvidet i revidert rovviltplan.
 
Jeg ser frem til at vi treffes i 2018 og her kommer anledning til det både i januar og februar.
 
Fagmøte:
Fredag 26.januar til lørdag 27.januar blir det Fagmøte i regi av Nortura og oss. Møtet arrangeres i Molde og varer fra lunsj fredag til lunsj mandag og er åpent for alle. Programmet er under arbeid og vil ha nyttig og spennende innhold for mange av oss.
 
Ledersamling:
Fredag 23.februar kl.19.00-21.00 og lørdag 24.februar klokken 09.00 -12.00 blir det Ledersamling for lokallagsledere og styremedlemmer i lokallag.
Årsmøte og fagsamling:
Lørdag 24.februar klokken 13-18 blir det Fagsamling, åpen for alle medlemmer. Festmiddag klokken 19.00
Søndag 25.februar klokken 09-13 blir det Årsmøte som avsluttes med lunsj
 
Jeg ber om at du hjelper oss med å formidle disse møteplassene til dine styremedlemmer og medlemmer.
 
Godt nytt år og godt saueår!
 
Med venlig hilsen
Møre og Romsdal Sau og Geit
Hilmar Kleppe
Styreleder
+47 96880900
hilmar.kleppe@dalensauegard.no