Vedlagt link til nettside med program og påmelding.

http://fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Kurs-og-konferansekalender/Kurs-i-Rovviltforvaltning-og-tap-av-beitedyr-2511-og-Dialogmote-om-rovviltforvaltning-i-More-og-Romsdal-2611/

 

Påmeldingsfrist var egentlig 1.november på internettsiden, men den er utsatt til onsdag 5.november kl 23:59. (Skulle det komme på interesserte etter det, må dere bare sende e-post til  marianne.aas.halse@fylkesmannen.no.)