Fredag
•1915-20 Gjeterhund status i fylket og hvordan få økt rekrutering – innspill til styret som de kan jobbe med i 2019 (Merethe/Brian) LINK
•20-21 Dommer situasjonen for bukke og værkåring. innspill til styret som de kan jobbe med i 2019 ( Solrun, Jon Kåre og Atle) Vær LINK - Bukk LINK
 
Lørdag
•09-10 Presentasjon av arbeidsgruppen for elektronisk overvåking for NSG M&R (Ragnhild, Brian) LINK
•10-11 Info fra Telespor.
•11-12 Atle Moen – Avl i NSG (Atle Moen)
•12-13 Info fra Find My.
•14-15 Nye Dyrehelse forskriften Mattilsynet ved Beate Lillebostad. LINK
•15-16 Normaltapsprosent Fylkesmannen ved Ulf Lucasen LINK
•16-18 Ken Lunn – Organisasjonssjefen’s rolle i NSG - Bærekraft – Kommunikasjon i NSG.