Kontaktperson er:

Mathilde Solli Eide

Prosjektleder
“Økt sau- og storfekjøttproduksjon i M&R"

e-post: mathilde.solli.eide@nortura.no
Mobil: (+47) 481 20 936

Sentralbord: 03070

www.nortura.no

Nortura SA - TINE SA - TYR Møre og Romsdal - Møre og Romsdal Sau og Geit Møre og Romsdal Bondelag - Landbruk Nordvest - Bioforsk - Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal - Felleskjøpet Agri