Presentasjonen(e) til Ulf Lucasen finn du under.

Rovviltforvaltning i Møre og Romsdal

Beitesesongen 2012

Høringsbrev forvaltningsplan Region 6

Utkast til revidert forvaltningsplan 21.12.12

Foredragene til Thor Blichfelt  (iflg Thor står dei ikke så godt på egne bein uten muntlige kommentarer):

Saueavl

Geiteavl