15/18 Godkjenning av referat frå forrige møte.

16/18 Evaluering av årsmøtet

17/18 Grillaksjon

18/18 Eventuelt