/Fylkeslag/Møre og Romsdal/Styremøte 10.09.20.docx

Styremøte MRSG 20.09.20
Nortura Molde

Sak.14/20  Hjemmeside MRSG status.
Mats kommer med status.

Sak15/20  Annonser hjemmeside/facebook.
Få orden på dei vi har fått tilslag på,få dei inn på hjemmesida.
Det er kommet inn ønske om annonser på facebook.

Sak16/20  Handlingsplan 2020-2025
Beite,rettigheter,gjerde problematikk.
Salg og markedsføring av produkter Sau og Lam
Salg og markedsføring av produkter Geit
Matvaretrygghet/ beredskap
Samarbeid sentralt-fylkeslag-lokallag
Styrke aktiviteten i lokallaga, kontaktes av styret i Fylkeslaget
Bedre mediaprofilering.

Sak17/20  Kriterier for støtte fra MRSG.
Støtte til lokallag,gjeterhund,avlsutvalg osv.

Sak18/20  Årsmøte i MRSG 2021
Holder vi årsmøte i Molde?
2 dagers
Ønske om at Årsmøte starter kl12 og ikke kl09 som har vært vanlig
Andre ting rundt Årsmøte

Sak 19/20 Eventuellt.
Ronald Slemmen