Noe av formålet med turen var se på andre driftsløsninger, og spesielt sauebønder med planer om nybygging eller ombygging til sauefjøs kunne få mange tips her.

Første stopp på turen var gardsbesøk ho Jon Kvam på Voll i Rennebu som driver med sau i en bygningsmasse som tidligere var for ku og mjølkeproduksjon. Her var det i dag ca. 180 lamsauer. I tillegg hadde han et 50-talls sauer i et leid fjøs og var medeier i et samdriftsfjøs med mjølkeproduksjon. Ingen fritidsproblemer der i gården, med andre ord. Bjørn Wæhre fra Nortura var oppmøtt i Rennebu og var med resten av dagen, og holdt litt orientering om aktuelle ting fra Nortura under lunsjpausen på Fagerhaug.

Etterpå gikk turen til Drivdalen og gårdsbesøk hos Reidun Stølen som driver stort med sau i et nybygd sauefjøs, bygd inntil det gamle tømmerfjøset. Det nye, moderne, lyse og svært trivelige fjøset var fullt med 265 drektige lamsauer. Reidun orienterte om prosessen fra hun og mannen bestemte seg for å satse på sau, om planleggings- og byggeprosess fram til det nye fjøset sto ferdig.

Til slutt ble turen avslutta med middag, naturlig nok også det i et fjøs, nærmere bestemt på Bortistu gård i Storlidalen, der både fjøs og møkkakjeller er ombygd til selskapslokaler. Og hovedretten var, som seg hør og bør når sauebønder er på tur, gårdens spesialitet, badsturøkt lammelår. Anbefales!


 
Saufjøs Rennebu_340x255
Sauefjøset hos Jon Kvam
 
Godt beskytta mot smitte og fjøslukt
Godt beskytta mot smitte og fjøslukt
 
Leveringsklare Border Colliekvalper i Rennebu
Leveringsklare Border Colliekvalper i Rennebu
 
Lunsjstopp på Fagerhaug
Lunsjstopp på Fagerhaug
 
Reidun Stølen og minstejenta sammen med Bjørn Wæhre i nyfjøset
Reidun Stølen og minstejenta sammen med Bjørn Wæhre i nyfjøset
 
Omvisning i fjøset på Stølen
Omvisning i fjøset på Stølen
 
Det nye sauefjøset på Stølen_340x255
Det nye sauefjøset på Stølen
 
Middag i Bortistu gård i Storlidalen
Middag i Bortistu gård i Storlidalen
 
 
Ønsker du å se artikkelen i Trollheimsporten, trykker duher!