Det er tid for å tenke på høstens kåringssjå rundt om i fylket. Avlsutvalget sau i Møre og Romsdal ønsker tilbakemelding på kåringsteder og tidspunkt for kåringssjå.

Det er ønskelig å spre datoene for kåring mer enn tidligere og de spør om følgende datoer kan være aktuelle:

23. og 24. september eller 7. og 8. oktober

Avlsutvalget ber om tilbakemelding på dette.

Atle Moen
tlf.: 913 46 393

Øvrige medlemmer: Jostein Hausberg og Hilmar Kleppe