Informasjon om støtte til rekruttering, likestilling og kompetansehevande tiltak i landbruket 2014, finn du her.

 

Merk at det er kort frist til første utlysing. Det beklager vi.

 

Med helsing

Eivind Vartdal Ryste

Seksjonsleiar - regional og næringsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune

Tlf. 71 25 80 23/mobil 909 92 406

eivind.vartdal.ryste@mrfylke.no

Fylkeshuset, 6404 Molde

www.mrfylke.no