Ullhenting i Ørsta vert no annonsert på nettsida til Møre og Romsdal Sau og Geit.

Medlemmar i Ørsta Sau og Geit får i tillegg ei SMS melding.

 

Helsing

Styret Ørsta Sau og Geit