Volda og ørsta Sau og Geit holder Vårmøte/ Fjøsgruppemøte tirsdag 7. april.
Tema er foring før og etter lamming, sjukdom rundt lamming v/Matilde Solli Eide.
Det blir tid til spørsmål og godt prat.
Naturligvis noe å bite i.

Mvh

Ørsta Sau og Geit
Volda Sau og geit