Tema på fagsamlinga

 Sau og Storfeprosjektet i Møre og Romsdal.

Spesialiteter - Nortura

Korleis bidra med å få folk til å fortsette med sau.

Økonomital frå driftsgranskingane

Raseval

Lammeringar

Sauekontrollen – Demo av ny versjon.

Findmysheep, satelitt-sporing av husdyr,

Sikringsradio, antenneløysingar.

Valg av driftsbygning, innredning, fòringssystem til sau.

Oppsummering av beitesesongen 2013.

 Påmelding             Johannes Nedrebø Johannes.Nedrebo@nortura.no

                                  mobiltlf. 905 71 243

Sjå fullstendig program og påmeldingsinformasjon her