Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2021
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Referat møte rovviltutvalget 04.02.21

Teams-møte torsdag 4. februar 2021 kl 19-21

Deltakere: Tone Våg/leder, Torfinn Sivertsen, Amund Nagelhus, Oddbjørn Kaasa (deler av møtet) og Anne Marken

 

1.Rovviltutvalgets mandat

Dette ble gjennomgått, med følgende kommentarer:

Amund - savner tydeligere målsetting for utvalget, eventuelt en ansettelse for å profesjonalisere trykket mot media, forvaltning og politikere. Påpeker mangelfulle data og resultater i Rovbase.

Torfinn - ønsker konkrete oppgaver slik at vi «kommer framover». Svensk rovdyrbestand påvirker beitenæringen i Trøndelag.

Oddbjørn - utvalget kan i stor grad forme arbeidsmåte og målsetting selv, størrelsen på utvalget og antall medlemmer bør vurderes, konferere med styret underveis. Utvalget må gjerne være pressgruppe i samarbeid med NJFF, reindrifta og andre organisasjoner.

Det kan være konstruktivt om vi samsnakker med nabo-fylkene og deretter fordeler fokus-oppgaver.

Tone - vil at NTSG og utvalget skal være «på», formidle at beitenæringa er en del av rovdyrforliket. Vi fire skal med vår egen kompetanse og innsats beherske media. Alle henvendelser bør vi gjøre i regi av NTSG, fordi organisasjonen står sterkere enn enkeltpersoner og lokale avdelinger. Ikke rom for egne ansettelser i fylket. Støtte og juridisk hjelp kan vi få fra sentralstyret, men det er vår jobb å spille dem gode på utfordringene vi har i Trøndelag.

 

2.Forslag til hovedoppgave

Bjørn i beiteprioriterte områder, herunder «mobile binneområder», jfr Tone. Årsaken til vårt valg, er at situasjonen oppleves dramatisk for beitenæringene. Det kreves en kjapp løsning med forutsigbare rammer for områder med de største utfordringene. Vi har ikke mange år å gå på.

(Internt spekulerer vi på å teste/fremme en sak for rettsapparatet i denne sammenheng ved hjelp av erfarne jurister i USS/NSG).

 

3.Arbeidsoppgaver til neste gang

Tone  -  rekognoseringsarbeid, hvordan ser det ut rundt oss, oppdatering på ymse.

Anne - sjekke ut om Forvaltningsplanen er endelig vedtatt

Torfinn - skaffe oppdatert status på jerv i region 6 med uttak siste måned (bestandsstatus på 70% over mål i snitt siste 3 år)

 

4.Eventuelt

Etter utvalgets første møte, er det full enighet om at vi ikke stoler på beregningsmetoder eller oppgitte bestandsmål for bjørn og gaupe i Trøndelag. Uavhengig av bestandsmål voldes det i dag for stor skade på beitedyra. For øvrig bekymring for stor jerv- og kongeørnbestand.

 

Neste møte: på Teams torsdag 11.2. 2021 kl 19.

Anne Marken/ref

 
Nord-Trøndelag Sau og Geit Org. nr.: 969 606 097
Leder: Oddbjørn Kaasa
Kontakt: 99 55 55 88 / oddbjornkaasa@gmail.com 
Webansvarlig: Elise Valstad Moksnes
Kontakt: 46 93 89 80 / elisevmok@live.no