Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2021
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Referat møte rovviltutvalget 11.02.21

Teams-møte torsdag 11. februar 2021 kl 19-20

Deltakere: Tone Våg/leder, Torfinn Sivertsen, Amund Nagelhus og Anne Marken

 

  1. Godkjenning av forrige referat

 

  1. Arbeidsoppgaver fra forrige gang:

Tone – rekognoseringsarbeidet unnagjort, rovdyrerstatning på 30 mill i 2020, brukbare tilbakemeldinger på tildelingene. Forvaltningen sier at det er «færre søkere».

Torfinn – erfaringstall fra nabokommuner viser at beitenæringen taper den dagen bjørnen tar over som største skadevolder. Jerven er foreløpig «verst» i vår region.

Manglende uttak av jervekvoter selv om jervetallet ligger over bestandsmålet:

2019 – 15 av 21, 2020 – 24 av 28, 2021 – 20 av 32 jerv tildelt i kvota region 6.

Amund – Få brukere igjen i Overhalla (2), kommunen har tap til alle arter. Mener at forvaltningen har laget seg «hjemmel i praksis» på å vurdere hvert enkelt tilfelle av rovdyruttak i forhold til Bern-konvensjonen og Naturmangfoldloven, ser ikke helhet.

Anne – forvaltningsplanen ble vedtatt i 2019. Den skal rulleres til høsten og vedtas på ny 2022.

 

  1. Fokusområde for rovviltutvalget i 2021

Enighet om at vi velger oss fokus på bjørneprosjektet i år. Rovviltutvalget forholder seg til rovviltforliket og vedtatt forvaltningsplan for region 6. Da forventer vi at også forvaltningen i alle ledd gjør det samme. 

 

  1. Hvordan jobber vi videre med fokusoppgaven?

- Pressemelding/åpent leserinnlegg om «mobile binneområder»

- Sak til årsmøtet sentralt om samme sak

 

  1. Arbeidsoppgaver til neste møte:
  • Tone sender en epost til Statsforvalter med kopi til direktoratet: En tydelig forventning om uttak av restkvote slik at bestandsmålet nås. Forvaltningen må ta ansvar for å søke målet også når antall ligger over måltall, ikke bare når det ligger under. Det bør snakkes mer om maksimumstall enn minimumstall.
  • Tone sender leserinnlegg som distribueres til alle aktuelle aviser og NRK
  • Tone deltar på fylkesårsmøtet digitalt søndag 28. februar
  • Torfinn sender «PP med oversikt over tapstall siste 10 år fra 2017», denne kan vi justere opp med nye tall i løpet av året.
  • Anne sende referatene til Elise Moksnes, så de kan gjenfinnes på hjemmesiden vår.

 

Neste møte: Ikke bestemt.

Anne Marken/ref

 
Nord-Trøndelag Sau og Geit Org. nr.: 969 606 097
Leder: Oddbjørn Kaasa
Kontakt: 99 55 55 88 / oddbjornkaasa@gmail.com 
Webansvarlig: Elise Valstad Moksnes
Kontakt: 46 93 89 80 / elisevmok@live.no