Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mai 2021
Ma Ti On To Fr
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Referat styremøte 03.02.21

Styremøte på Teams 03.02.2021.

Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan, Tone Våg, Arvid Wold, Elise V Moksnes, Tommy Røtting og Bjørn Wæhre

 

9 – 2021      Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling sakliste selv om den kunne vært ute litt tidligere.

 

10 – 2021    Referatsaker:

 • Rep. møte Norsk sau og geit – gjennomgang av markedssituasjon som så rimelig bra ut.
 • Har vært mange flere representantskapsmøter da det er blitt mulig etter at møteformen er blitt teams. Foreslått å få en mer struktur på disse møtene med tillitsvalgte og greie møter for å informere.
 • Styret i NSG har fordelt fylkeslaga mellom seg slik at et styremedlem har ansvar for et eller flere fylkeslag. Marthe Lang Ree er NTSG sin mentor.
 • Statusmøter Mædi. (møte med Mattilsynet).

 

11 – 2021    Økonomisk situasjon NTSG:

 • Årsresultat 2020 – gjennomgått.
 • Rovdyrfondet. Forslag fellingsvederlag for årsmøtet.

.

12 – 2021    Årsmøte 2020

 • Sakliste - gjennomgått og justert.
 • Forslag til årsmelding gjennomgått.
 • Gjennomføring av møte – gjennomføres på teams, styret og ordfører samles på et sted.

 

13 – 2021    Rovdyrnemda:

 • Mandat for nemda – gjennomgått og godkjent.
 • Satsingsområder – forvaltninga av bjørn med binneområdet, men må ikke glemme jerv og de andre rovdyra. Møte i rovdyrnemda 4.2.21.

 

14 – 2021    Eventuelt:

 • Fjøsbygging på Mære – Arvid er med og bidrar fra næringa her.
 • Mange betaler ikke kontingent fordi det blir glemt når det kommer papirfaktura sammen med bladet.

 
Nord-Trøndelag Sau og Geit Org. nr.: 969 606 097
Leder: Oddbjørn Kaasa
Kontakt: 99 55 55 88 / oddbjornkaasa@gmail.com 
Webansvarlig: Elise Valstad Moksnes
Kontakt: 46 93 89 80 / elisevmok@live.no