Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mars 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Referat styremøte 13.01.21

Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan, Elise Moksnes, Arvid Wold, Tone Våg, Tommy Røtting og Bjørn Wæhre.

 

1 – 2021      Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

 

2 – 2021      Referatsaker.

Har sendt innspill til valgkomiteen i NSG.

Gjeterhundlaget har sendt inn forslag på medlemmer i prøvenemda.

Avlsrådet for gjeterhund består inntil videre er innstilling til gjeterhundrådet.

 

3 – 2021      Økonomi.

Ikke noe særlig nytt for øyeblikket og Oddbjørn har kontakt med regnskapsfører for regnskapet til årsmelding.

 

4 – 2021      Årsmøte – årsmelding.

Alternativene er enten et endags årsmøte eller et fullstendig digitalt årsmøte og ved et digitalt er det et alternativ med samling på små grupper med noen få personer på hvert sted.

Avventer nasjonale regler som kommer rundt 19.jan. Dersom det ikke blir endringer når det kommer nye regler blir det digitalt møte selv om det er mulig å ha fysisk møte innenfor regelverket som gjelder i dag.

Årsmelding og årsmeldinger må samles sammen og gjøres klar til årsmøtet. Elise sammen med Oddbjørn har ansvaret for dette.

Årsmøtet holdes den 28.februar.

 

5 – 2021      Rovdyrerstatninger – tilbakemeldinger.

Vi har fått tilbakemeldinger fra mange beitelag, men regner med at det kommer noen flere. Noen har anket erstatningene pga avkortning. Vi presenterer det som er samla sammen når gjelder tap og presenterer det for årsmøtet fra rovviltutvalget. Rovviltutvalget har vært lite aktivt dette året, men denne innsamlingen får være en start som utvalget kan jobbe videre samt en gjennomgang av mandat til utvalget. Tone og Oddbjørn bearbeider dette videre fram mot årsmøtet sammen med rovviltutvalget.

 

 

6 – 2021      Saker til årsmøte NSG.

Ønsker en orientering om hva markedsrådet jobber med.

Fredning av binner i beiteprioriterte områder – yngleområder og spesielt for bjørn – forvaltningsplan for freda rovvilt. I det stille jobbes det for utvidelse av yngleområde for bjørn fra forvaltningen. Jobbes for å få denne saken opp på årsmøtet i NSG.

 

7 – 2021      Aktuelle aktiviteter i dagens situasjon.

Tillitsvalgtopplæring kan være et tema som det kan jobbes med. Be administrasjon jobbe med mer kursing for at tillitsvalgte skal skjønne hvordan organisasjonen egentlig fungerer eller skal fungere. Oddbjørn jobber videre med dette og formulerer et skriv til sentralorganisasjonen.

 

 

8 – 2021      Eventuelt.

Innspill fra Jon Inge Bragstad om det brukes for lite eller for mye mineraltilskudd og gjort seg noen tanker rundt dette. Jobber med å få til et webinar med dette som tema og er positivt at vi har engasjerte medlemmer som kommer med slike innspill.

 

Malvik 13.01.21

BW

 
Nord-Trøndelag Sau og Geit Org. nr.: 969 606 097
Leder: Oddbjørn Kaasa
Kontakt: 99 55 55 88 / oddbjornkaasa@gmail.com 
Webansvarlig: Elise Valstad Moksnes
Kontakt: 46 93 89 80 / elisevmok@live.no