Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Februar 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       

Referat styremøte Nortura 28.02.17

Styremøte 28.02.17 på Nortura, Steinkjer.

 

Første del av møtet er felles med rovviltutvalget:

Tilstede fra rovviltutvalget: Kristine Altin, Kjetil Hermanstad, Line Kolås og Torfinn Sivertsen.

Styret: Arvid Wold, John Gunnar Stormo, Mette Løvli, Paula Bjartan, Jørn Ove Heggland og Ketil Løvseth

 

Gikk gjennom hvordan rovviltutvalget har jobbet.

Samarbeidet med rovviltnemda har vært rimelig bra, men samarbeidet med fylkesmannen har ikke vært særlig godt.

Åsmund Ystad orienterte litt om situasjon i det siste og kom inn på politikken – men konklusjonen på at tapene har gått ned er at bestandene av jerv og gaupe har gått ned.

Rovdyr er et stille tap av beiterett – konsekvenser på sikt?

Vil det være mulig å ha beitedyr på utmark i de områdene det er gjort omstilling.

Viktig at hele beiteområdet blir sanket dersom myndighetene går for tidlig nedsanking i området. Det må da settes inn ressurser sli at området blir tømt for beitedyr.

 

Styremøte:

1 – 2017 Godkjenning av innkalling og sakliste.

 

Ingen merknader.

 

2 – 2017 Invitasjon til 70-årsjubileum Frol sau og geit.

 

Minst en bør møte og Arvid Wold og John Gunnar Stormo forsøker å møte.

 

3 – 2017 Innspill til NSG om årets jordbruksforhandlinger.

 

Vanskelig å vurdere dette i og med at landbruksmeldinga ikke er behandla enda og svært usikkert hvordan dette vil slå ut.

Telledato 1.03.18 er ikke fornuftig i forhold til spekulasjoner og antall dyr så dato mener vi bør være 15.april da det er en dato som samsvarer med overgang fra lam ti ung sau.

For øvrig er beitetilskudd til utmark med friske midler fornuftig ut fra at vi driver en beitenæring.

Investeringsmidler må fortsette slik at en får fornya driftsapparatet på de bruka som er i gang som minimum.

 

4 – 2017 NM i bruk av gjeterhund 2018.

 

Vi oppfordrer gjeterhundlaget å vurdere om det kan arrangeres i NT i og med at det er 11 år siden det var i NT.

 

5 – 2017 Landsmøte 2017.

 

John Gunnar og Arvid reiser på landsmøtet og Arvid deltar på representantskapsmøtet.

Sakspapirene kommer troligvis i morgen og sendes ut til medlemmene for å se hva som er aktuelle saker.

 

6 – 2017 Eventuelt.

 

Tillitsvalgtmøte og styremøte onsdag 5.april.

Styremøte kl 15.00 og tillitsvalgtmøte kl 19.00.

Tema på tillitsvalgtmøte:

Rydding av juletrefelt med beiting – muligheter.

Inn på tunet – muligheter – besøksgårder.

 

28.02.17

BW

 
Nord-Trøndelag Sau og Geit Org. nr.: 969 606 097
Leder: Oddbjørn Kaasa
Kontakt: 99 55 55 88 / oddbjornkaasa@gmail.com 
Webansvarlig: Elise Valstad Moksnes
Kontakt: 46 93 89 80 / elisevmok@live.no