Årsmelding 2015
Nord Trøndelag Gjeterhundlag 

Styret har i 2015 bestått av:
Leder:                                   Kjell Johansen
Nestleder:                             Hans Morten Eriksen 
Styremedlemmer:                 Johan Schei, Petter Landfald og Kari-anne H. Green
Eksternt innleid sekretær:     Eva Johansen 

Det er avholdt 5 styremøter og en del telefonisk kontakt.

N-T gjeterhundlag har pr i dag 68 medlemmer, som er en betydelig og gledelig økning. 

Vara til styret, Stafn Skulstad, representerte laget på årsmøtet til NTSG, og Johan Schei representerte laget på tillitsvalgtmøte i NTSG på Steinkjer. Fra styret stilte Petter Landfald som representant på orienteringsmøte for fylkeslag under årets NM.

Fylkeslagene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal sendte inn forlag på nytt rådsmedlem fra region Midt til gjeterhundrådet, og valgt ble Stig Runar Størdal, med Torfinn Sivertsen som personlig vara. 

Gjeter`n: 
Det er kommet ut 2 utgaver av gjeter`n i 2015. 

Prøver: 
I N_T cupen er det arrangert 4 prøver i kl.1, 4 prøver i kl.2, og 5 prøver i kl.3. 
Verdal - Levanger har arrangert 4 prøver i kl.1 i lokal cup. 
Namdal gjeterhundlag arrangerte Scott`s minneprøve. 
Stod arrangerte årets FM i kl. 1, 2 og 3. 
Til sammen har det vært 213 startende hunder på prøver i 2015, og 9 nye hunder har oppnådd godkjent bevis. 

Vinnere av årets N-T cup:
Kl.1 Johan Schei meed Egon
Kl.2 Hans Morten Eriksen med Bonus
Kl.3 Kjell Johansen med King.

Årets fylkesmestere:
kl.1 Torgeir Aune med Diesel
kl.2 Hans Morten Eriksen med Bonus
kl.3 Petter Landfald med Kvikk 

Årets unghund ble: 
Kvikk med Petter LAndfald

Vinner av rdals-cupen:
Agnar Skjørstad med Terquel 

Fylkeskampen ble i år arrangert av sørtrønderne. De som stilte fra N-T i fylkeskampen var Kjell Johansen, Petter LAndfald, Hans Morten Eriksen, Johan Schei, Kari-Anne Hansen Green og Jostein Almaas. Nord-Trøndelag vant kampen.

NM:
i 2015 var Nord-Trøndelag tildelt 4 plasser, Petter Landfald med Kvikk og Lady, og Jostein Omli med Litchie og Micro representerte fylket. Resultat: Petter med Lady ble nr:40, og Kvikk ble nr 67. Jostein Omli ble nr 62 med Micro og nr 79 med Litvhie. i 2016 har Nord-Trøndelag 3 plasser i NM. 

Kurs:
Det planlagte kurset med Sør-Trøndelag ble avlyst av Søt-Trøndelag, ukjent årsak. Verdal/Levanger har arrangert 2 kurs, 1 på Verdal og 1 på Skogn. Namdal gjeterhundlag arrangerte 2 kurs i februar og mars, samt 2 kurs den 2-3 august på Namdalseid. Til sammen var det ca 50 deltakere på kursene. Ett kurs planlagt i juli i regi av Namdal Gjeterhundlag ble avlyst grunnet lite påmelding. 

Treninger:
Det har vært ca 110 treningsdager fordelt på Harran, Namdalseid, Stod, Veral og Skogn. 

Vil til slutt få takke dommere, saueeiere og alle som har hjulpet til med både prøver, kurs og treninger. Uten dere hadde vi ikke kunne hatt slik aktivitet. 

Styret