Årsmelding 2018 

Styret har i 2018 bestått av:
Styreleder: Olav Tiller Nestleder:
Sekretær: Monika Sjem
Styremedlem: Synne Lier
Styremedlem: Jan Petter Jermstad

1. Varamann: Bjørn Cato Størseth
2. Varamann:
3. Varamann: Brynjulf Elden

Det er avholdt 4 styremøter pluss ett åpent koordineringsmøte i 2018.
Nord-Trøndelag gjeterhundlag har i dag 55 medlemmer.

De viktigste sakene vi har jobbet med er gjeterhund kurs, gjeterhund prøver, Gentesting for CEA og Instruktørkurs.

Gjeterhund kurs:
jeterhundlaget arrangerte gjeterhund kurs med Anne Kari Veikleenget. Ett kurs ble avholdt i Malm og ett i Meråker. Begge kursene ble fulltegnet og vi fikk gode tilbakemeldinger fra deltagere om dette kurset. Var også mulig og delta som observatør.

Ellers har vi prøvd å arrangere instruktørkurs med Egil Syversbråten, men på grunn av for lite påmeldte til dette kurset ble det avlyst.

Prøver:
Det er totalt arrangert 25 prøver i fylket og det har til sammen vært 218 startende på prøver. I alt er det blitt godkjent 22 hunder med bruksprov i løpet av året, gratulerer til samtlige. I år har vi slitt litt med å få arrangører til prøvene. Men hyggelig at Malm er tilbake på banen igjen etter flere års opphold. I klasse 3 ble det arrangert 4 prøver, i klasse 2 ble det arrangert 7 prøver og i klasse 1 ble det arrangert 9 prøver. I klasse 3 går deltagerantallet noe ne. I klasse 2 har det gått opp, og i klasse 1 har det vært ganske stabilt hvis man sammenligner med tidligere år.

NTGL arrangerte fylkesmesterskapet selv med bra deltagelse.
14 i Klasse 3, 7 i klasse 2 og 12 i klasse 1.

Vinnere av Nordtrøndercupen:
Klasse 3: 1.plass Petter Landfald m/ Dot
2.plass Petter Landfald m/Kvikk Sand
3.plass Petter Landfald m/ Max

Klasse 2:
1.plass Monika Sjem m/ Saga
2.plass Joar Hybertsen m/ Mix
3.plass Torgeir Aune m/ Diesel

Klasse 1:
1.plass Kari Anne Hansen Green m/ Trixie
2.plass Jan Inge Grundmo m/ Swix
3.plass Morten Even Kilås m/ Pip

Vinnere av Fylkesmesterskapet:
Klasse 3. Oddbjør Kaasa m/ April
Klasse 2. Olav Tiller m/lyn
Klasse 1. Kari Anne Hansen Green m/ Trixie.

Norgesserien Gjeterhundlaget arrangerte norgesserie prøve. Den ble holdt på Rognhaugen 29. Oktober og 30.oktober. Deltagelsen ble litt liten da det ble arrangert 2 norgesserier til på samme helg. Men 25 deltagere er ikke så ille oppmøte. Her fikk gjeterhundlaget mye skryt for arrangementet av deltagerne. Takk til Nortura som sponset sauekjøtt til arrangementet. Lørdag Ble premiene sponset av Felleskjøpet og søndag ble premiene sponset av Purina via Annar Klokkerhaug.

Vinnere dag 1:
1. Petter Landfald - Dot
2. Petter Landfald - Kvikk Sand
3. Linn Kristin Flaten - Denwyn Je

Vinnere dag 2:
1. Magnus Grimeland - Sanki
2. Linn kristin Flaten - Billie Jean
3. Petter Landfald – Dot

Sammenlagt Norgesserien (4 beste ifra fylket)
16.plass Petter Landfald m/ Dot
19.plass Petter Landfald m/ Kvikk
25.plass Petter Landfald m/Max
84.plass Hans Morten Eriksen m/Bonus

Sammenlagt NM
19.plass Hans Morten Eriksen m/Bonus
27.plass Petter Landfald m/Max
56.plass Petter Landfald m/Dot
76.plass Bjør Cato Størseth m/King

Treninger:
Det har blitt arrangert fellestreninger i Verdal, Skogn, Malm, Meråker, Frol og Namdalen. Godt oppmøte gjennom hele året.

Gentesting:
Det ble arrangert felles gentesting i år. Vi fikk et godt tilbud fra veterinær Bodil Berg. Det ble til sammen testet ca 40 hunder. Vi ser her at det finnes en del syke hunder og hunder som er bærere. Dette ønsker vi å fortsette å holde fokus på slik at vi kan gjennomføre godt avlsarbeid framover. Det er også viktig å øyenlyse hundene før avl, da Det også har vist seg å være en liten del blinde hunder i miljøet

Annet:
Vi vil til slutt få takke dommere, saueeiere og alle som har hjulpet til med både prøver, kurs og treninger. Uten dere hadde vi ikke hatt mulighet til å ha et aktivt gjeterhundmiljø.

Med vennlig hilsen Styret NTGL

.