Årsmelding NTGL 2022

Styret har bestått av: 
Leder: Anders Dahl
Nestleder: Eivind Kulstadvik
Økonomi: Olav Tiller
Sekretær: Monika Sjem
Styremedlem: Kjerstin Bjerkås

1.Vara: Hilde Bjøru
2.Vara: Morten Kilås

Det har blitt gjennomført 4 Styremøter, samt ett åpent koordineringsmøte for gjeterhundprøver. Styret har blant annet behandlet saker angående kurs, prøver, høringsuttalelse om instruktørutdanning og innspill til gjeterhundrådet angående styring og informasjonsflyt.

Gjeterhundkurs:
Det ble arrangert helgekurs på Mære Landbruksskole i Juni. Ansvarlig for gjennomføring var Inger Røliaunet og Monika Sjem. 16 deltagere gjennomførte kurset med Egil Syversbråten og Morten Munkeby som instruktør. 

Prøver: 
I 2022 har det blitt gjennomført følgende:
Klasse 1 - 13 Prøver - 145 deltagere
Klasse 2 - 11 Prøver - 115 deltagere
Klasse 3 - 7 Prøver - 83 Deltagere
I tillegg så ble det arrangert Norgesserieprøve på Verdal.

NM 2022:
Det var tre deltagere fra Nord Trøndelag.
Petter Landfald og Max ble nr 11.
Petter Landfald og Jimmy ble nr 20.
Hans Morten Eriksen og Bonus ble nr 90. 

Til slutt vil styret takke alle som har bidratt gjennom året med å skape et aktivt gjeterhundmiljø. 

Referent Anders Dahl
Leder i NTGL.