Malm sau og geit inviterer til gjeterhund prøve i klasse 1 og 2 torsdag 16 august.


Sted: jorde bak gruvetårnet i Malm
Tid: klokken 18:00
Ved påmelding er det viktig å opplyse om:

* navn på fører

* navn på hunden

* registreringsnummer på hunden

* hvilken klasse hunden skal starte i

Påmelding gjøres ved å sende sms til Johan Schei på tlf. 99012432
Startavgift er på kr. 150,- som må betales med kontanter.
Det blir kaffesalg.

 

Alle ønskes hjertelig velkommen!
Hilsen styret i Malm sau og geit.