SAK 1: Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent

SAK 2: Valg av møteleder og referent: Bjørn Cato Størseth (møteleder)  og Marit Wang (ref.)

SAK 3: Valg av 2 til å skrive under protokoll: Samtlige på årsmøte.

SAK 4: Tellekorps (hvis behov): Aslaug Stiklestad og Inger Røliaunet.

SAK 5: Årsmelding: godkjent (en anmerkning på feil navn da det skulle stå Hilde Bjøru og ikke Espen Kjelås).

SAK 6: Regnskap: Gokjent. Mette Karlgård legger frem revisjonsrapport til styret.

SAK 7: Budsjett: Weekendkurs/"rydde" i instruktører. Kurs - selvfinanserende.

SAK 8: Kontigent: Forts. kutte kontigent, MEN legge på kr 50 pr prøve. Evt. søke lokallag til "støtte" ved behov. For sein i år til å søke Fylkeslaget; fikk der 5000 i 2021.

SAK 9: Valg.

             NÅVÆRENDE                                                   VALGNEMDAS FORSLAG

             Leder: Bjørn Cato Størseth (pv)                 -          Anders Dahl

             Sekr./styresmedlem: Marit Wang (pv)         -         Kjerstin Bjerkås

             Sekr. (data): Monika Sjem (ipv)                       

             Økonomi: Olav Tiller (pv)                             -         Olav Tiller (gjenvalg)

             Nestleder: Eivind Kulstadvik (ipv)

 

             1. vara: Anders Dahl (pv)                            -                 Hilde Bjøru

             2. vara: Hilde Bjøru (pv)                              -                  Morten Kilås

             3. vara: Morten Kilås (pv)                            -            (Bestemt at 2 vara er ok)

 

             Valgkomiteen består av:

             1. Oddbjørn Kaasa                                           Morten Munkeby

             2. Morten Munkeby                                          Martin Kulstadvik

             3. Martin Kulstadvik                                          Bjøn Cato Størseth

SAK 10: Arbeidsplan

              * Kurs

              * "Mærekurs"?

              * Treningsprøver for å ufarliggjøre å gå prøver.

SAK 11: Samarbeid med Sør-Trøndelag Gjeterhundlag:

              * FM kl 1 og kl 2 har "vi" og Sør-Trøndelag velkommen om de vil.

              * FM kl 3 samarbeid.

SAK 12: Prøver

              * Innmelding av prøver.

              * Norgesserien 24-25 sept. eller 15-16 okt. hos Petter Landfald

              * Innmelding prøver 15.04.22 til NSG

              * Norgesserien/FM

SAK 13: Avelsarbeid v/repr. fra avelsrådet Oddbjørn Kaasa.

               - info om øyelysing - hyppighet hvert 3. års. Evt v/avl årlig fra 010124?

               - DNA testing: 010622 (CEA) for å få reg. valper.

               - HD røntgen; ut til høring. Evt krav?

SAK 14: Kurs: se arb.plan.

SAK 15 Innkomne saker: Ingen

12 tilstede på årsmøte og 1 med på teams

Ref. Marit Wang