Tilstede: Olav Tiller, Oddbjørn Kaasa, Bjørn Cato Størseth, Ketil Løvseth, Monika Sjem, Thomas Rømma, Olav Heggvold, Kristin Skjerve og Sissel Ulvin Kvam.

 

Sak 1. Samarbeid med kurs

Instruktørkurs, forslag om å bruke Egil Syversbråten. Mars? Finne ut av pris.
Høre med lokallag angående interesse. Begge fylkeslag prøver å finne plass.

Ellers prøver vi å få til kurs med Aled Owen.

 

Sak 2. Gjeterhundprøver, Trondercup og Fylkesmesterskap

 • STGL er interessert i et samarbeid.
 • Forslag om å kjøre tre klasse.3 pøver pluss fylkesmesterskapet til sammen. Fylkene veksler på å arrangere to klasse.3 prøver / en klasse.3 + pluss fylkesmesterskapet, dette utgjør da trøndercupen. FM teller + 2/3 klasse 3 prøver.
 • Fylkesmesterskapet klasse 3 blir arrangert av NTGL i år 2019.
 • Fylkesmesterskapet klasse.1 og klasse.2 blir arrangert av STGL i år 2019.
 • FM er satt til helgen 56 oktober.
  Kl.3 -> 5.oktober. Arrangør NTGL.
  kl.1 og kl.2 –> 6.oktober. Arrangør STGL.
 • Byttes på hvert år.

Startkontigent og premiering

 • FM premieres for seg selv, det laget som arrangerer er selv ansvarlig for økonomien rundt prøva.
 • Ordnes med vandrepremie for FM kl.3 + vanlig premiering. FM premieres plass 1, 2 og 3. Opp til arrangør for videre premiering.
 • Startkontigent FM blir på 300,
 • Trøndercup premieres på siste prøve. Premieres etter plasspoeng.

 

Sak 3. Oppnevning av folk til NSG, dommerrådet, gjeterhundrådet.

 • Skal være inn ca rundt mai/juni.
 • Tas opp på årsmøtet for innspill.