Tilstede: Olav Tiller, Oddbjørn Kaasa, Anne Haneborg, Jostein Almaas, Stefan Skulstad, Johan Schei, Lillian Skjørstad, Agnar Skjørstad, Inger Brustad, Ole Ingar Pedersen, Torgeir Aune, Synne Lier.

Kurs:
- Karin Sødeberg kommer ikke.
- Høre med Jonas Gustavson om han er tilgjengelig, evt Egil Syversbråten eller Anne Kari Veiklenge.
- Holde seg på et akseptabelt prisnivå ved instruktører på kurs.

Gjeterhundprøver:
- Snakke med Sør-Trøndelag om de er intressert i å kjøre en Trøndercup. Da vil evt. Nord-Trønder cupen falle ut.
- Snakke med Sør-Trøndelag om fylkeskampen skal fortsette.
- Forslag om at Nord Trøndelag gjeterhundlag påtar seg å arrangere norgesserie prøven --> Godkjent
- Premiering - opp til hver enkelt lag som arrangerer.
- Dommere - Lagene ordner med dommer selv til prøvene.

Terminliste:
 

Dato Arrangør Kl.1 kl.2 kl.3 Uttak
til NM
Merknad
20.juni Verdal og Levanger gjeterhundlag x x     NT-cup
28.juni Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x x     NT-cup
4.juliN Verdal og Levanger gjeterhundlag x x     NT-cup
8.august Verdal og Levanger gjeterhundlag x x     NT-cup
11.august Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x x     NT-cup
12.august Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x   x x T-Cup
16.august Malm Sau og geit x x     NT-cup
24.august Namdal Gjeterhundlag x       NT-cup
25.august Namdal Gjeterhundlag x   xx xx Scott`s
Minneprøve
T-cup
NT-cup
26.august Namdal gjeterhundlag x x x x T-cup
NT-cup
29.september NordTrøndelag gjeterhundlag     x x Norgesserie
30.september NordTrøndelag gjeterhundlag     x x Norgesserie
6.oktober Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x x     FM
7.oktober Sør Trøndelag gjeterhundlag     x x FM
27.oktober

Verdal og Levanger gjeterhundlag

x       Unghund

- Trøndercupen 2/4 Teller
- Kvalifisering til NM 3/7 Teller til uttak.

Kontaktpersoner for prøver:

Sted

Navn

Tlf

Mail

Namdalen

Kjell Johansen

95949823

Kjell.johansen@myrvang-gard.com

Stod

Mats Kluken

98483758

mats.kluken@hotmail.com

Verdal og Levanger

Agnar Skjørstad

99745353

agn-skjo@hotmail.com

Malm Sau og geit

Johan Schei

99012432

johashe@online.no

Meråker

Oddbjørn Kaasa

99555588

oddbjornkaasa@gmail.com

,

6