Tilstede: Oddbjørn Kåsa, Egil Solem, Anne Haneborg, Olav Tiller, Bjørn Cato Størseth, Torgeir Aune, Mats Kluken, Hans Morten Eriksen, Monika Sjem

Sak 1 Oppsett av prøver

Dato

Sted

Arrangør

Kl.1

Kl.2

Kl.3

Uttak til NM

Merknad

3.juni

Harran

Namdal gjeterhundlag

 

 

X X

 

 

4.juni

Harran

Namdal gjeterhundlag

X

X

X

X

NT cup

21.juni

Verdal, Rognhaug

Verdal og Levanger gjeterhundlag

X

 

 

 

NT-cup

28.juni

Meråker

Stjørdal og omegn gjeterhundlag

X

 

 

 

NT-Cup

5.juli

Frol, Åsmoen

Verdal og Levanger gjeterhundlag

X

 

 

 

NT-Cup

2.august

Verdal

Verdal og Levanger gjeterhundlag

 

 

X

X

NT-Cup

9. august

Verdal, Rognhaug

Verdal og Levanger gjeterhundlag

X

 

 

 

NT-cup

12.august

Meråker

Nord Trøndelag gjeterhundlag

 

 

X

X

Norgesserien

13.august

Meråker

Nord Trøndelag gjeterhundlag

 

 

X

X

Norgesserien

16.august

Stod

Stod gjeterhundlag

X

 

 

 

NT-Cup

20.august

Stod

Stod gjeterhundlag

 

 

X

X

NT-Cup

23.august

Malm

Malm gjeterhundlag

X

 

 

 

NT-Cup

30.sept

Leksvika

Nord og Sør Trøndelag gjeterhundlag

 

X

X

X

FM

1.okt

Leksvika

Nord og Sør Trøndelag gjeterhundlag

 

X

X

X

FM

14.oktober

Frol, Åsmoen

Verdal og Levanger gjeterhundlag

X

 

 

 

FM
NT-cup

 

 • De 3 beste prøvene for hver ekvipasje av 7 i klasse 3 teller i uttaket.
  Det gis poeng som i Norgesserien.
 • Styret skal godkjenne dommer utgifter for hver prøve på forhånd.
 • Ved påmelding må det sendes ved registrerings nr på hund.

Kontaktpersoner for prøver:

Sted

Navn

Tlf

Mail

Namdalen

Kjell Johansen

95949823

Kjell.johansen@myrvang-gard.com

Stod

Mats Kluken

98483758

mats.kluken@hotmail.com

Verdal og Levanger

Agnar Skjørstad

99745353

agn-skjo@hotmail.com

Malm

Torgeir Aune

90636485

torgeir_aune@yahoo.no

Meråker

Bjørn Cato Størset

91799118

Bjorn.cato@rorlegger-storseth.no

 

Sak 2 Kurs

 • Karin Søderberg – har meldt avbud, men har mulighet til å holde kurs neste år.
 • Namdalen gjeterhundlag vil ha oppfølgingskurs for de som var med på et tidligere kurs med Trude Hvalryg.
 • Vi vil kontakte flere instruktører for å prøve å få til et 2 dagers kurs. Deriblant Trude Hvalryg, Arne Kristoffersen og Ann Karin Veiklienget.
 • Undersøke hvor stor interesse det er for kurs i fylket.

Sak 3 Nord trønder cup

-Trekker ut kl.1 prøvene og kjører på egne dager i Nord trønder cupen. 5/8 kl.1 Prøver teller i Nord trønder cupen.

- 2/3 kl.3 prøver teller i Nord trønder cupen.

Sak 4 Fellestreninger

 • Avventer oppstart av fellestreninger til etter lammingen er ferdig.
 • De stedene det vil bli arrangert fellestreninger i sommer er: Namdalseid, Harran, Stod, Verdal og Åsmoen.

Sak 5 Avlshunder

Fokusere på DNA testing og Øyelysing av avlshunder. Frembringe informasjon om dette til medlemmer.