12001: Konstituering av styret.
Leder: Stefan Skulstad
Kasserer: Sanna Rømo
Sekretær: Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo
Nestleder: Jostein Omli
Styremedlem: Ove Sundmann
Første vara kalles inn til hvert styremøte. Dersom noen ikke får til å komme, gis direkte beskjed til andre vara.
 

12002: Utvalg og komiteer

Utvalg og komiteer:
Premiekomité: Anne-Gudrun (spør Inger om hjelp ved behov)
Kurskomité: Stefan og Ove
Prøvekomité: Sanna og Jostein (vi spør Kjell Johansen ved behov)
Redaksjonskomité: Anne-Gudrun
 

12003: Forslag til prøveplan

9. juni, Scotts minneprøve i Harran. Namdal gjeterhundlag.
10. juni, Nordtrønder-cupen, Harran.
14.-15. august, Stod, hos Jostein Omli (Flyttes til 18. og 19. dersom ukedager blir problematisk).
25.-26. august, Namdalseid, hos Stefan.
6. Oktober, Harran, FM. Kan Namdal arrangere finale søndag?
Fylkeskampen. Hører med Verdal/Levanger om de kan ta denne, hvis ikke hører vi med Torfinn Sivertsen, hvis ikke prøver vi Morten Munkeby. Vi tar kontakt med Sør-Trøndelag for å finne dato, men ser for oss i løpet av oktober.
Stefan hører når Verdal/Levanger skal ha prøver så vi får meldt inn de også.
Jostein formulerer skriv til Namdal gjeterhundlag angående årets FM. Det blir sendt på mail til Stefan som legger det frem på årsmøtet til Namdal gjeterhundlag 24. februar. Stefan formulerer statutter til NM og NT-cupen og sender disse til styret per mail for godkjenning.
 

12004: Hjemmeside


Ansvarsfordeling:
Hovedansvar Anne-Gudrun, deretter Stefan, og deretter Sanna.
Sakslista legges ut når den blir sendt. Referat legges ut innen en uke etter styremøte.
Sakslister for styremøtene, referater etter styremøter, årsplan, invitasjon til prøver, resultat fra prøver, regler og statutter for NT-cup og FM legges ut på web. Dette vil være prioritert å få ut på nett.
Stefan sender over mail med passord og informasjon.
 

12005: Kurs
Det er per i dag ikke sikkert om Glyn Jones har mulighet til å være kursinstruktør, han er behjelpelig med å finne eventuell erstatter for uka rundt 17. juni. Endelig tilbakemelding på dette gis innen fjorten dager. Stefan holder kontakt med Glyn. Skaffer sau og område etter hvert.
Kontingent fastsettes etter at instruktøren avklart.
Info utbringes via hjemmesiden og «Gjetern».
 

12006:Årsplan/møteplan
Foreslår å legge sosialt arrangement til første prøve i Harran, altså helga 9. og 10. juni. Vi spør Hans Morten og Torfinn om de kan vise bilder fra VM-turen og fortelle om opplevelsen. Jostein tar kontakt.
Temakveld erstattes av temadag, som arrangeres i april, med tema deling, sortering og dobbelhenting. Dette planlegges arrangert lørdag 14. april. Jostein kontakter Hans Morten og Torfinn.
Kadaverkurs – Stefan sjekker hva det innebærer, og så tar vi det derfra.
Neste styremøte, 31. mai, kaller vi inn alle, dvs. styre og alle tre vara. Møtet finner sted hos Sanna, 17.00. Vi tar et hurtig møte og trener hund etterpå.
Info legges ut på hjemmesida.
 

12007: Sende inn årsmelding og det nye styret til NSG.
Stefan ordner dette.
 

12008: Innkommen post/e-mail.
Stefan videresender.
 

12009: Gentesting
Avlsrådet v/Olav Tiller informerte om gentesting av hunder på årsmøtet, og anbefalte dette. Årsmøtet stilte seg positiv til dette. Styret anbefaler også at gentesting, men tar per i dag ikke stilling til gjennomføringen av dette, da vi ønsker mer informasjon om eierforholdet og bruken til/av informasjonen som hentes inn. Vi vedtar at vi legger ut artikkelen som er trykket i Sau og geit nr 1/12. Vi tar på oss ansvaret med å undersøke videre, men tar ikke på oss å samkjøre noen testing før vi har den informasjonen vi trenger. Denne informasjonen skal foreligge skriftlig, og innhentes innen 9. mars.