Møte, Nord-Trøndelag gjeterhundlag, 31. mai 2012
Sted: Namdalseid, hos Sanna
Klokkeslett: 18.00

Tilstede: Stefan, Jostein, Ove, Bård (vara), Anne-Gudrun og Sanna.

Ikke møtt : Randi Lund og Gunnar Austli.

120010 – gentesting av hunder

Siden sist har vi fått greie på hvor eierskapet til informasjonen som innhentes vil ligge. Den vil ligge hvor hundene registreres.

Under møtet kom det telefon fra Inger Brustad om at T. J. Knive kommer opp for å ta blodprøver for gentesting. Stefan tar kontakt for avklaring. Informasjon blir lagt ut på hjemmesida.

Vedtak: Styret har fått sin informasjon om eierforhold i telefonsamtale med Oddbjørn Kaasa.

120011 – prøver

Det etterspørres svar på fylkeskampen.

Vedtak: Stefan prater med Olav for å avklare Fylkeskampen. Da det ikke har kommet noen reaksjoner på at prøven 14. og 15. august arrangeres på ukedager kjøres denne som planlagt.

120012 – kurs

Bror til Glyn, Alun, kommer. Prisen blir mellom 500 og 1000 kroner. Kurset holdes i utgangspunktet på Namdalseid, men vi sjekker opp en reserveløsning ved behov dersom slåtten ikke er tatt. Dette blir avgjort innen 8. juni.

Vedtak: Vi bruker Facebook til å markedsføre kurset og legger ut link der, samtidig som vi reklamerer via e-post. Pris på kurset blir kr 750  for medlemmer og  kr 1050 for ikke medlemmer.

120013 –Gjeter’n

Jostein spør Espen  Høy om han kan skrive noe om temasamlingen ( se bak)som var i Stod. Han sørger også for at noen skriver fra kurset som går i Stod.

120014 – hjemmesida

Stefan har lagt ut på nettsida. Anne-Gudrun og Sanna kommer seg inn og har også fått tilgang til den.

120015 – endring av regler til nordtrøndercup

Vedtak: Det er enstemmig vedtatt at man kan gå opp en klasse og prøve seg der, for så å gå ned om man ikke har oppnådd 60 poeng, og fortsatt beholde cup-poengene. Stefan tar på seg ansvaret for å formulere vedtaket. Dette må være feridig før  første prøve i NT cup( 10 juni).