Tilstede: Olav Tiller, Torgeir Aune, Monika Sjem, Stefan Skulstad og Ketil Løvseth

Sak 1. Sammensetning av styret

Leder:               Olav Tiller
Nest leder:        Jan Petter Jermstad
Kasserer:          Torgeir Aune
Sekretær:          Monika Sjem
Styresmedlem: Synne Lier

Sak 2. Kasserer
Vuku og Omegn regnskapskontor tar over føringa av regnskapet.-
Vedtak: Godkjent.

Sak.3 Økonomi
 Busjett:            Inn                                                            Ut

Norgesserie =10000,-

Dommerkurs = 10500,- 

50*HM = 12500,-

Instruktørkurs = 9000,- 

80*kurs = 7500,-

 

Overskudd på 10500,- 

Kontigent: hovedmedlem 250,- husstandsmedlem 100,- 

Sak.4 Instruktørkurs
- Høre med Egil Syversbråten om å innstruere.
- Jan P Jermstad og Stefan Skulstad har ansvaret med å snakke med instruktør og organisere. 

Sak.5 Dommerkurs
- Sende ut mail til de som oppfyller kravet til å bli dommere for å høre interesse. Frist for å melde på dommersamling er 8.mars. 
- Monika ansvar for å uthøre innteresse.

Sak.6 Gjeterhundkurs
- Karin Søderberg har sakt ja til å holde kurs. Dato vil bli rundt Sankthans. 
- Konkurransekurs/ Brukshundkurs.
- Alternativt å høre med Jonas Gustavson.

Sak 7. Hundefòr avtale
- Forhandle avtale med Felleskjøpet. Som en medlemsfordel og som sponsorer til gjeterhundlaget. 
- Tilby reklame i årmselding / Gjetern, og på gjeterhundprøver. 
- Felleskjøpet som hovedsponsor
- Fylkeslaget og gjeterhundlaget forhandler sammen om en avtale. 

Sak 8. Norgesserien
- Daot: søkt om siste helga på september, avventer svar. 
- Diskutert områder som kan være aktuelt å organisere på.

Sak 9. Forberedene møte med gjeterhundlaga
- Dato: Torsdag 5.april 2018. Sted: Nossum travbane Klokken 19.00.
- Forslag om at fylke betaler og setter opp dommere.
- Kjører premiering kl.1 og kl.2
- Følge NSG sine satser for betaling av dommere?
- Forslag om fellescup mellom Nord og Sør.
- Forslag om 3 prøver i fylket kl.3 + Fylkesmesterskapet.
- 2/3 teller til Uttak til NM.

Sak.10 Møte med Sør-trøndelag
- Fellescup? 

Møte slutt kl 00.15