Tilstede:

Stefan, Jostein, Bård, Sanna og Anne-Gudrun. Ove Sundmann, Randi Lund og Gunnar Austli ikke møtt.

120016 Meldingssak

Fått bekreftelse på at Verdal og Levanger tar fylkeskampen.

120017

Bård Fjell informerer om nye registreringsregler fra NKK. Alle valper påkreves chippet. Styret stiller seg positiv til chipping, men negative til kravet fra NKK. Sanna kontakter Stig Runar Størdal per mail for å høre hva gjeterhundrådet mener om dette.

I tillegg er det regler på hvor mange kull en kan ha på tispe, vi spør samtidig om hva de mener om at NKK mener at du skal søke dispensasjon etter femte kull.

Sanna sender denne mailen etter å ha sendt denne til styret først.

120018

Sponsing av Nord-Trøndercupen

Det er fremlagt for styret en idé om sponsing av Nord-Trøndercupen. Vi kontakter potensielle sponsorer og tilbyr reklame på prøver eller logo på premier eller lignende. Eventuelt kunne det også gis produkter med logo som premie. Klassenavn eller navn på cupen. Reklame på hjemmesida vår. Sponsorprodukter som premier. Reklame i «Gjetern». Anne-Gudrun utarbeider et forslag til dette. Dette foreligger på mail til styret innen 25. august.

120019

Evaluering av gjeterhundkurs i sommer

Tilbakemelding om dyktig instruktør. Styret takker vertskapet for god organisering. Samme instruktør er bestilt til neste år, 14.-16. eller 21.-23. juni.

Etter årets erfaring må vi til neste år satse på bindende påmelding minimum 14 dager før, samt å bli bedre til å markedsføre kurset via internett og e-post til lokallag, tolk er nødvendig. Vi bør bli tidligere bestemt på når og hvor kurset avholdes, da dette gjør det lettere å be om bindende påmelding. Det skal lages smørbrødliste på ansvar og tilgjengelighet, samt generell informasjon.

120020

Utvalg som ser gjennom gamle protokoller

Vi velger ut en fra styret og noen utenfor styret til å se gjennom gamle protokoller for å fastslå gjeldende regler. Jostein Omli stiller fra styret, og kontakter to personer til å dele denne jobben med han. Dette skal være ferdig senest før årsmøtet.

 

120021

Scanning av protokoller

Morten Munkeby har sagt seg villig til å hjelpe til å digitalisere protokoller sammen med Jostein fra styret.

Anne-Gudrun hører med sin tilkommende ektemann om han kan komme med et forslag på hvordan disse kan oppbevares på internett, på et passord-beskyttet område.

 

120022

Oversikt over lagets eiendeler

Anne-Gudrun skaffer oversikt over dette, samt sender inn utlysning til «Gjetern».

120023

Økonomi

Sanna orienterte om den økonomiske ståa. Vi ligger så langt så vidt på pluss totalt sett. Ingen store summer i avvik fra budsjettet.

Sanna tar kontakt og ordner med utsending av purring på medlemskontingent. Hun ordner også med eventuell purring i «Gjetern». 

Anne-Gudrun oppretter innmeldingsskjema på nettsida, med spørsmål om e-post og eventuelt mobilnummer.

120024

Stefan hører med Sør-Trøndelag om arrangering av felles instruktørkurs i løpet av sen høst eller tidlig vinter.

Eventuelt

120025

Gjeterhundprøve i Stod. Allerede påmeldt rundt 25 hunder. Start tirsdag 14. klokka 14.00. Start onsdag 15. klokka 14.00. Jostein ordner sau, til mandag 18-tida, Stefan skaffer folk til å hjelpe å sette opp bane og kjøre gjennom sau. Anne-Gudrun kontakter potensielt kioskpersonale, om ikke kontakter Anne-Gudrun Jostein som igjen kontakter alternativer. Stefan sjekker hvem som dømmer og ordner overnatting til denne. Jostein har til 18. den 8. august til å finne en dommersekretær. Stefan hører med frivillige til å ta inn penger. Jostein tar ansvar for utsetterkveet. Dømmeskjemaene må legges inn på data i etterkant, dette gjør Sanna. Jostein tar seg av trekklista og utsettet. Stefan legger ut invitasjon på hjemmeside. Åpen påmelding til og med fredag. Listen trekkes lørdag og legges ut lørdags kveld eller søndag. Sanna tar ansvar for å legge den ut.

 

Neste møte avholdes mandag 8. oktober. Hos Jostein. Anne-Gudrun ordner servering.