Referat styresmøte 10.01.13

Møtt: Anne Gudrun (skype), Jostein Omli, Bård Fjell, Randi Lund, Stefan Skulstad, Sanna Rømo.

Meldt forfall: Ove Sundmand.

 

  1. utgår da Olav Tiller meldte forfall.
  2. utgår da Oddbjørn Kåsa meldte forfall.

      3.Instruktørkurs

Blir på Mære siste helga i februar. Rektorboligen er leid for anledningen for overnatting.

To har meldt interesse for å være med foreløpig.

Vi har fått svar fra Atle Arnesen på de spørsmålene vi sendte angående instruktørutdannelsen. Stefan tar kontakt med Sør Trøndelag for videre diskusjon angående dette.

  1. Årsmøtet

NT Gjeterhundlag har fått muntlig forespørsel om vi vil ha årsmøtet sammen med NT Sau og Geit. Styret stiller seg positivt til dette, men ikke på dette året, siden info om årsmøtet på Stiklestad allerede er sendt ut.

Regnskapet

Sanna har orientert fra regnskapet.

Anne Gudrun skriver forslag til årets arbeidsplan og årsmelding.

  1. Premier

Resultatet fra NT-cup må ferdigstilles fortest mulig for at Anne Gudrun får bestilt premier til årsmøtet. Pokalene må samles inn for preging.

  1. Eventuelt.

Organisasjonskartet for gjeterhundlagene opp i mot NSG er bakgrunn for diskusjon, da vi krymper fra år til år med medlemmer.

 

Medlemsmøte 17.01.13 (ev. annen dato) Hans Morten Eriksen og Torfinn Sivertsen er forespurt om å fortelle om VM. Jostein og Ove lager en invitasjon som Sanna legger ut på facebook (Gjeterhund i Trøndelag)

 

Forslag: det holdes tre kurs over tre dager, på tre forskjellige steder, på tre uker. Bindende påmelding, sted og instruktør bestemt på forhånd. Enighet om mest mulig spikring på forhånd. 1000,- for medlemmer, 1500 for ikkemedlemmer.

 

 

Randi Lund har ikke tilgang til kontoen lenger. Styret vedtar å gi Randi innsynsrett for å føre medlemslista.