Tilstede: Olav Tiller, Anders Dahl, Eivind Kulstadvik og Monika Sjem.
Via teams: Hilde Sloot Bjøru.

Sak1. Høring om dommerutdanning.
- Ingen innvendinger.
- Anders gir tilbakemelding til NSG.

Sak 2. Mærekurset
- Karin Sødeberg er forespurt.
- Dato 16-18.juni.
Forslag om flere 2 dagerskurs i forkant eller etterkant. 
Forlslag om 1 Hjelpe instruktør på helgekurset. Avventer avklaring med Karin og evt hvor stor pågang det blir på påmeldingen.