Styremøte N-T gjeterhundlag 18.01.13, Mære landbruksskole

Fremmøtte: Ova Sundman, Stefan Skulstad, Bård Fjell, Jostein Omli, Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo. Olav Tiller og Oddbjørn Kåsa stilte eksternt.

 

1. Årsmøtepapirer.

                Anne-Gudrun formulerer årsmelding og sender til kopiering. Årsmøtepairer sendes på e-post til de som har oppgitt adresse, og per post til resterende. Samtidig legges dette ut på nettsiden. Anne-Gudrun er foreslått som ordstyrer på årsmøtet.

Regnskap og budsjett bel ikke gjennomgått da Sanna måtte melde frafall.

Stefan lager arbeidsplan for 2013.

2. N-T cupen. Premiering.

                Anne-Gudrun ordner premiering til årsmøtet.  

3. Høring fra NSG.

                Styret har diskutert høringa. Vi oversender denne til de som går norgesserien, de som konkurrerer på høyere plan, samt de som er dommere.

4. Temakveld.

                Eget referat fra temakveld.

5. Bruk av gjeterhund.

                Vi har diskutert mulige årsaker til at medlemstallet har gått ned, og kommet fram til mulige faktorer som har vært medvirkende til dette. Som tiltak gjennomfører Anne-Gudrun en undersøkelse på frafalne medlemmer om hvorfor de har falt fra, og skriver en kort og lettfattet rapport på dette som en veiledning i videre arbeid.