Tilstede: Olav Tiller, Monika Sjem og Torgeir Aune

Sak 1. Medlemskontigent

Medlemskontigenten utgår for 2017. Dette på grunn av lav aktivitet. De som allerede har betalt inn vil få dette tilbakebetalt. Alle medlemer av Nord Trøndelag sau og geit blir automatisk medlem av Nord Trøndelag gjeterhundlag. Det vil bli gitt ut informasjon angående medlemskontigent i Gjetern som vil komme ut nærmere juletider. 

Sak 2. Fylkesmesterskap

Fylkesmesterskapet og fylkeskampen blir holdt på samme dag og er et sammarbeid mellom nord- og sør-trøndelag.. Fylkeskampen blir holdt like etter fylkesmesterskapet er ferdig. Start kontigent er 250,- Idrettslag står for serveringa. Dommer for prøven er Bjørn Berntsen.

Kl.1 og kl.2 vil bli holdt lørdag 14.oktober. Sted og tid kommer vi tilbake til senere. Påmeldingsfrist blir tirsdag 10.10.17.