Tilstede: Olav Tiller, Torgeir Aune, Monika Sjem, Hans Morten Eriksen, Mats Kluken.

Sak 1. Inndeling av styret

Leder Olav Tiller
Nest Leder Torgeir Aune
Sekretær Monika Sjem
Kasserer Mats Kluken
Prøve kordinator Hans Morten Eriksen
1. Vara Bjørn Cato Størset
2. Vara Stefan Skulstad
3. Vara Brynjulf Elden

 

Sak 2. Medlemskontigent

  • Blir uforandret.
Hovedmedlem 250,-
Husstandsmedlem 100,-
Familiemedlem 400,-

 

Sak 3 Hjemmeside

Oppdatere oftere. Dele innlegg som blir lagt ut på hjemmesiden for å opprettholde interessen.

Sak 4 Norgesserieprøve

Besluttet å søke. Nord-trøndelag arrangerer hvis Sør-trøndelag ikke ønsker.
Dato: 23-24 september evt. 14-15 oktober.

Sak 5 Prøver

Avventer ønsker fra lokallag. Leder sender ut forespørsel.

Sak 6 Kurs

Har fått svar Karin Søderberg, men ikke en konkret bekreftelse på at hun kan holde kurs. Avventer tilbakemedling fra henne.

Sak 7 Styremøter

Går på rundgang innad i styret.