Tilstede: Olav Tiller, Synne Lier, Monika Sjem, Bjør Cato Størseth, Oddbjørn Kaasa og Ketil Løvseth

 

Sak 1: Styrets nåværende situasjon
- Fylketslaget stiller med 2 representanter til hvert møte.
- Mistet 1 styresmedlem. Torgeir Aune har trekt seg.
- Mistet 1 varamedlem. Stefan Skulstad har trekt seg.
- Bjørn Cato Størseth stepper inn som kasserer.

- Kontigent vil bli sendt ut til medlemmer fortløpende.

Sak 2: Kurs
- Anne Kari Veikleenget stiller som kursintruktør for 2dagers kurs 23.juni-24.juni og 25.juni-26.juni.
- ca 10 stk på hvert kurs, pluss plass til observatører.
- Pris:
Medlemmer: 1000,-
Ikke-medlemmer: 1800,-
Observatører: 300,-
- Kurssted: Verran og Stjørdal. Verran gjeterhundlag og Stjørdal og Meråker gjeterhundlag.
- Påmelding til Kjetil Løvseth og Synne Lier.
- Påmeldingsfrist 10.juni. Frist for betaling er en uke i forkant av kurset.
- Overskuddet av kurset går til Fylkeslaget. Lokallaget stiller med matservering og inntektene her går til dem.

Sak 3: Norgesserieprøve
- Ole Martin Nymoen innmeldt som dommer.

Sak 4: Pokaler statutter
- 12 prøver i kl.1. De 4 beste plasserinnger teller av de prøvene som blir arrangert i Nord-trøndelag untatt fylkesmesterskapet.
- 7 prøver i kl.2. De 3 beste plasseringer teller i Nord-trøndelag unntatt fylkesmesterskapet.
- 4 prøver i kl.3. De 2 beste plasseringene teller i Nord-trøndelag.