Styremøte hos Johan 1 februar 2016 kl. 19.00

Tilstede : Johan , Hans Morten , Kjell . Petter meldt forfall

Kari-Anne meldt forfall - Randi møter i stedet.

 

Sak 1 . Gjennomgang av årsmelding

Vedtak : årsmeldingen er grei

 

Sak 2 . Gjennomgang av regnskap

Vedtak : regnskapet er greit

 

sak 3 . Forslag til budsjett

Vedtak : forslaget legges fram på årsmøtet

 

Sak 4 . Arbeidsplan 2016

Vedtak : diverse frister til NSG er notert

                koordineringsmøte med lokallag / nemder for å bestemme prøver og kurs ( NT-cup og FM )

                treningssamlinger

                Norgesserieprøve