Styremøte 04.04.16                                                                             

 

Holmegård, Levanger

Fremmøtte: Morten Munkeby, Hans Morten Eriksen, Johan Schei og Kari Anne Green

 

 

Sak 1. Konstituering av styret

Leder: Morten Munkeby
Nestleder: Hans Morten Eriksen
Kasserer: Johan Schei
Sekretær: Kari Anne Green
Styremedlem: Mats Kluken

 

Sak 2. Innkreving av medlemskontingent

 • Så tidlig som mulig

 • Randi Lund sender kontingent uavhengig av gjeter utgivelsen

 • Info i m ål på søndag 10.04.16
  1. Kontingent
  2. Terminliste
  3. Kurs info
  4. Link til hjemmeside NSG
  5. Formidling av gjeterhund (behjelpelig med anskaffelse av hunder inn/ut land
  6. Styremedlemmer 2016

Sak 3. LP 15-16.oktober

 • 1.Juni LP-frist (info prøven)

 • Misfornøyd med tildeling og gi utrykk for det pr mail Cathinka

 • Arrangere hos Morten Munkeby og Trine Munkeby

Sak 4. Uttakskriteringer til NM

 • Alle terminfestete prøver i klasse 3 teller til uttak til NM 2016

 • Di 5 beste prøvene teller etter poeng fordeling av norgesserie poeng

 • 50-46-43-40…………………………..

 

Sak 5. Dialogsmøte med lokallags lederne

 • Møte er satt til 10.04.16 klokka 1900 på Holmegård

 • Disse innkalles:

  Verdal og Levanger
  Stjørdal og omegn

  Stod sau og geit

  Verran Gjeterhundlag

  Snåsa Sau og geit

  Namdal Gjeterhundlag

  Leder for NTSG Kristine Alltin

 

Sak 6. Kurs

Mære  15-17.Juli 2016 ?

 • Hans Morten undersøker om instruktør

 

Sak 7. Norsk Nursery

 • Spørsmål fra NSG om NT vil arrangere?

 • Presenteres på møte søndag 10.04.16