Konstitueringsmøte med lokallagene                                                                                                      

Dato: 10.04.16 kl.1900

Tilstede: Olav Tiller,Morten Munkeby,Hans Morten Eriksen, Eva Johansen,Kjell Johansen,Kjetil Løvseth,Mats Kluken,Kari Anne green og Leder for NTSG Kristine Altin

 

Sak 1. Høring Norsk Nersury

 • Ønsker ikke å arrangere

 • Ca. 2-3 hunder fra vårt fylke

 • Innspill fra møte
  - Må ha 60 poeng i klasse 3

 

Sak 2. Kurs og prøver 2016

 

 • Namdal : 2 stk kl.3  2.juli
                          kl.1-2-3  3.juli

 • Kl.1-2-3  27-28.august

 • Fm : 1 / 2 oktober kl.1-2-3

   

 • Stod:?

   

 • Meråker: kl.1-2-3  søndag 7. august

   

 • Verdal: Unghundcup kl.1

   

  • 22.Juni

  • 10. august

  • 22. august

Sak 3. Kurs

 • Stod: Fjellkurs Juni/Juli

 • Namdal: weekend kurs 8 deltagere lokal instuktør

 • Meråker: Nybegynner kurs 6.august

 • Verdal: Lokalt kurs med lokale instuktører

 • Fylkeslagetarrangerer weekend kurs skallstuggu/Åsmoen

Planlegger kurs 2017

 • Arrangerer som for 3 år siden

 • Arrangerer sammen med lokalelag

 • Hør med Karin Søderberg ?

Sak 4. Norgesserie prøven 22-23.oktober

 • Sender mail om at vi syns den datoen er uheldig for vår del

 • 40 hunder

 • Arrangerer på Holme hos Morten og Trine Munkeby

 • Tilbud om aktivitetskveld på Lørdag

Sak 5. Eventuelt

 • Kl.1 prøver arrangerer så mange som mulig

Treningsbaner:

 • Harran

 • Stod

 • Åsmoen

Gjeterhundprogram:

 • Husk og fjerne navn fra resultatliste vis dem ikke stiller, så slipper vi betale for di hos NSG