Styresmøte 18 november 2015

 

Tilstede : Kjell Johansen, Hans Morten Eriksen og Petter Landfald.

Kari-Anne H. Green og Johan Schei har meldt forfall. Randi Lund møter i stedet.

 

Sak 1. Årsmøte - tid og sted

Vedtak : Fredag 5 februar 2016 kl. 19.30 . Hans Morten undersøker med Stiklestad hotell .

 

Sak 2 . Innkalling og sakliste til årsmøtet

Vedtak: ordinær sakliste og innkalling. Sendes ut med Gjeter`n i desember 2015.

 

Sak 3.Frist for innkomne saker

Vedtak: frist 25 januar 2016

 

Sak 4 . Premiekomite

Vedtak : Inger Brustad og Kari-Anne H. Green

 

Sak 5 .Fordeling av premier

Vedtak:  FM - krus til alle i alle klasser, de 3 første i kl.1 og 2 får premie, og finalistene i kl. 3

( de 5 finalistene )

N-T-cup -de 3 første i kl. 1 og 2, og de 5 første i kl. 3 ( da er det en tredjepart som får premie )

 

Sak 6. Dommeraspiranter

Vedtak : Torfinn Sivertsen og Brynjulf Elden blir forespurt om de ønsker å være aspiranter

 

sak 7. Kurs 2016

Vedtak : laget jobber med å få til et kurs i 2016. Ikke planlagt instruktørkurs i 2016 .

 

Sak 8. Orientering

Gjeter`n kommer ut med bare 2 nummer i 2015, så neste kommer i desember.

Premiebudsjett blir redegjort for.

Fordeling til lokallag