Tilstede: Olav Tiller, Synne Lier, Oddbjørn Kaasa, Bjørn Cato Størseth.

Saksliste:
1. Fylkesmesterskap
2. Instruktørkurs.
3. NM-uttak

 

Sak 1. Fylkesmesterskap

- Sted: hos Olav Tiller, Raset. 
- Påmelding til Monika med frist tirsdag 1.oktober.

- Premier :
--- Mat/sponsing ordner Kjetil Løvseth  med.
--- Tilbereding av mat hører Olav med Karin Rekved.
--- Tilleggspremier prøver vi i styret å spørre litt etter. 
--- Lokallagene får forespørsel om å skaffe til veie premier til mesterskapet. 

- Utsettere:
Vi fordeler litt imellom oss.

- Klassedeling prøve
Kl. 1-3. 1 hund 1 prøve. ingen etterpåmelding.

- Dommer Per Fremo.
meddommer/sekretær Synne Lier. 

- Kl.3 prøve deling og singling. 2umerka/ 1 merka.
starttidspunkt kl09.00

- Premier: 1-3 plass i hver klasse. 
tilleggspremier litt mer på kl 1 deltagere.

- Startkontigent
200 for medlemmer
250 for ikke medlemmer.

 

Sak 2 Instruktørkurs

- Etter forespørsel så ønsker vi å arrangere instruktørkurs på nyåret. I sammarbeid med Sør-trøndelag.

 

Sak 3 NM - uttak
- 2 av 3 kl 3 prøver pluss fylkesmesterskapet er tellende for uttak.