Foreløbig terminliste 2020

 

Dato  Sted Klasse Arrangør
24.juni Åsmoen 1 Verdal og Levanger gjeterhundlag
1.juli Meråker 1 + 2 Stjørdal og Meråker gjeterhundlag
8.juli Åsmoen 1 Verdal og Levanger gjeterhundlag
15.august Ikke bestemt 3 + 2 + 1 Verdal og Levanger gjeterhundlag
22.august Meråker 3 Stjørdal og Meråker gjeterhundlag
26.September Verdal 3 (Norgesserie) NTGL
27.September Verdal 3 (Norgesserie) NTGL
3.oktober Verdal 1 +2 NTGL Fylkesmesterskap

 

Minner om Koronapandemien fortsatt er i fokus og at smittevern er viktig også under prøver. Oppfordrer alle arrangører av prøver i fylket om å lese seg opp på de veiledende rådene NSG har utformet.

https://www.nsg.no/forsiden/veileder-for-arrangementer-i-regi-av-nsg-f-o-m-12-05-2020-article16034-364.html

 

Her er link til smittevern plakat man kan henges opp for påminnelse under prøver: 

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/smittevern-i-butikker-kontaktlos-betaling-hold-avstand-ikke-beror-varer/Hold%20avstand%20i%20butikk%20-%20bokm%C3%A5l.pdf/_/attachment/inline/c241d535-0db2-445a-b4b2-93d4413728eb:4a81fa2190bd3ce99563c4aaad7bf8ed8093d578/Hold%20avstand%20i%20butikk%20-%20bokm%C3%A5l.pdf