Invitasjon til årmøte 

Sted: Kjells kro
Dato: Torsdag 20.februar
Tidspunkt: 19.00

Saker som ønskes tas opp på årmøte må sendes på mail til monika-sjem@hotmail.com innen 15.02.20.

Styret består av:

Olav Tiller - Leder
Synne Lier - Nestleder
Monika Sjem - Sekretær
Martin Kulstadvik - Kasserer
Jan Petter Jermstad. - Styremedlem

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av to til å underskrive protokoll

4. Valg av tellekorps

5. Årsmelding

6. Regnskap med revisjonsrapport

7. Budsjett

8. Kontigent

9. Valg

10. Arbeidsplan
- Premiering
- Diplom for godkjent bruksprov
- Kontakt med lokallagene

11. Samarbeid med sør trøndelag
- Fylkesmesterskap
- Trøndercup
- Norgesserie

12. Startkontigent og dommerhonorar

13. Innkommende saker
- Orientering av Oddbjørn Kaasa om RAS.

 

Vell møtt!
-Styret NTGL