Innkalling til årsmøte 2015 i Nord Trøndelag Gjeterhundlag.

Møtet blir avholdt på Stiklestad Hotell, fredag den 5 februar, kl 19.30.

Det blir anledning til å kjøpe mat etter møtet.

Premier og pokalutdeling etter maten.

SAKLISTE.

Sak 1. Åpning av årsmøte

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3. Valg av møteleder og referent

Sak 4 Valg av 2 til å underskrive protokoll

Sak 5 Valg av tellekorps

Sak 6 Årsmelding

Sak 7 Regnskap

Sak 8 Budsjett

Sak 9 Kontingent 2016

Sak 10 Valg

Sak 11 Arbeidsplan 2016

Sak 12 Innkomne saker

( frist 25 januar, sendes på mail kjell.johansen@myrvang‐gard.com)

Vel møtt

Styret.