Årsmøte i Verdal og Levanger gjeterhundlag. Ikke alle har fått innkalling på mail. Så defor legger jeg ut en kopi her.

Årsmøteinnkalling:

Den 27.01.16 kl 19.30, Sted: Skogn treningsbane (Agnar og Lillian Skjørstad)

...

Sakaliste

1. Godkjenning av møteinnkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Valg
7. Inkomne saker

Innkomne saker må være styret i hende innen 20.01.15

Det blir premieutdeling fra cupen 2015

Enkel bevertning.

Haldor Kippe