Via teams pga covid-19.

Sak 1: Godkjenning av innk. og sakliste;  enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og ref; møteleder Olav Tiller - sekr. Marit Wang

Sak 3: Valg av 2 til å skrive under protokoll; Kari-Anne Green og Hans Morten Eriksen

Sak 4: Tellekorps (hvis behov): sms til Bjørn Væhre

Sak 5: Årmelding; Monika Sjem ref. årsmeldingen - godkjent med tillegg av resultatlister som sendes samlet med årsmeldingen.

Sak 6: Regnskap: Mette Karlgård ref. regskapet; enst. godkjent "pr nu".

Sak 7: Budsjett: Kommer tilbake når det åpnes etter Covid -19 da man pr d.d. ikke vet hva som kan planlegges. Dvs kommer inn under arb.plan på et evt. 6 mnd. møte når "vi vet".

Sak 8: Kontigent: FORSLAG; kutte kontigent for så å prøve å få inn penger på andre aktiviteter - høyere kurspriser bl.a.: enstemmig godkjent.

Sak 9: Valg

           NÅVÆRENDE:                                        VALGNEMDAS FORSLAG

           Leder: Olav Tiller                                    Bjørn Cato Størseth (1år)

           Nestleder: Martin Kulstadvik                    Eivind Kulstadvik (2 år)

           Økonomi; Bjørn Cato Størseth                 Olav Tiller (1 år)

           Sekr: Monika Sjem                                  Gjenvalg (2 år)

           Sekr./styresmedlem: Marit Wang              ikke på valg (1 år)

           1. vara: Eivind Kulstadavik                       Anders Dahl

           2. vara: Espen Kjelaas                            Hilde Bjøru

           3. vara: Morten Kilås                               Morten Kilås

           VALGKOMITEEN består av;

           Hans Morten Eriksen - går ut, videre blir;

           1. Oddbjørn Kaasa

           2. Morten Munkeby

           3. Martin Kulstadvik

Sak 10: Arbeidsplan

* 3 kurs (evt hvert lag arr. 1 hver)

* 3 kl 3 prøver

* 3 kl 2 prøver

* 10 kl 1 prøver

* Treninger; flere steder der evt. noen kan være "hjelpere/"instruktører"; her har vi mye å lære av Frol

* Øyelysing og gentesting

* Gravering av pokaler er dyrt; evt alt. diplom fra NSG m/påskrift.

* Trøndercupen

* Samarbeid med Sør Trøndelag (FM)

* Treningsprøver i kl 1, 2 og 3 for  få flere til å rykke opp i klassene = "ufarliggjøre" prøvene.

Sak 11: Innkommende saker: Ingen innkomne saker.

-Olav Tiller leste opp resultatlister for kl 1 og kl 2.

- Oddbjørn Kaasa; info fra RAS og oppfordrer alle til å gå inn på NSG for å hente ut og lese hva som er godkjent av nye ting samt gå i riktig rekkefølge før øyelysing og gentesting.

1000 takk til ALLE som var med på dette digitale årmøte via Teams  - i  alt 18 stk