Årsmøte 2018

Tilstede: Karianne Hansen Green, Agnar Skjørstad, Torfinn Sivertsen, Ove Sundman, Bård Fjell, Oddbjørn Kaasa, Olav Tiller, Morten Kilås, Ketil Løvseth, Asle Green, Inger Brustad, Petter Landfald, Hans Morten Eriksen, Mette Kalgård, Jan Inge Grundmo, Synne Lier, Monika Sjem.

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og referent
- Møteleder: Olav Tiller
- Referent: Monika Sjem

Sak 3. Valg av to til å underskrive protokoll
- Vedtak: Alle skriver under protokoll.

Sak 4. Valg av tellekorps
- Valgt ble Ove Sundmann og Hans Morten Eriksen.

Sak 5. Årsmelding
Referent av årsmeldingen er Synne Lier.
Vedtak: Årsmelding enstemmig godkjent med følgende anmerkninger:
-Medlemstallet er feil. Riktig medlemstall er 69.
- Gjeterhund kurs arrangert av lagene i fylket er savnet i årsmeldingen.

Sak 6. Regnskap
Referent av regnskapet er Mette Kalgård.
Vedtak: Enstemmig godkjent, med forslag om å betale inn deltager avgift etter hver prøve slik at det blir enklere for regnskapsfører å føre regnskap.
.

Sak 7. Budsjett
Referent av budsjett er Mette Kaldgård.
Vedtak: Enstemmig godkjent med merknad:
- Honorar til regnskapsfører på 2000,- mangler på budsjett.

Forslag: Betale inn 40,- ekstra per startende for å premiere NT-cup. Blir utsatt diskutert til koordineringsmøte.

Sak 8. Kontingent
Forslag
Hovedmedlem 250,-
Husstandsmedlem 100,-             
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 9. Valg

Leder

Olav Tiller

Gjenvalgt (for 1 år)

Styremedlem

Martin Kulstadvik

NY (Valgt for 2 år)

Styremedlem

Monika Sjem

Gjenvalgt (for 2 år)

Styremedlem

Synne Lier

Ikke på valg

Styremedlem

Jan Petter Jermstad

Ikke på valg

1. Varamann

Bjørn Cato Størseth

Gjenvalgt (1år)

2. Varamann

Espen Kjelaas

NY (1år)

3. Varamann

Morten Kilås

NY (1 år)

 

 Bruker fylkeslagets revisorer til regnskap

Valgkomiteen

For 1 år: Bård Fjell (går inn for Morten Kilås sin fungsjonstid.)
For 2 år: Hans Morten Eriksen
For 3 år: Oddbjørn Kaasa à Nyvalgt på årsmøtet.

Sak 10 Arbeidsplan
- Gjeterhund prøver
- Avelsarbeid, Gentesting og Øyelysing.
- Instruktør Kurs m/Egil Syversbråten
- Gjeterhund kurs

Sak 11 Samarbeid Med Sør Trøndelag gjeterhundlag
- Trøndercup kl.3
- Fylkesmesterskap à ikke godkjent.
- Kurs

Forslag: Samarbeid med Trøndercup og Kurs godtas på årsmøte hvis uttaksprøver for NM skal gå i Nord trøndelag.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 12. Innkomne saker
Innsendt av Verran Gjeterhundlag. Forslag:
Foreslår at startkontigent på prøver videreføres som hittil for medlemmer, og at ikke-medlemmer må betale 50,- ekstra i startkontigent på alle prøver som laget arrangerer.
Vedtak: Enstemmig godkjent.