Fellestreninger 2014
Verdal(Raset) Tirsdager kl 18.00
Namdalseidet(S.Rømo) Torsdager kl 19.00
Skogn(Skjørstad) Onsdager kl 18.00
Hongrø gård(Hauka) Søndager kl 12.00...
Frol(Åsmoen) Søndager kl 18.00

Vis hensyn til sau og til de som eier og drifter treningsbanene.